De billigaste lånen på markedet

Forbrukslånet fra formidler Online24 er en av de billigste lån på markedet. Du låner opp og betaler ned akkurat slik det passer deg selv. Renter betaler du kun på den delen av kreditten som du tar ut og faktisk benytter, i motsetning til å betale rente på et helhetlig lånebeløp over lengre tid. Hos Online24 kan du søke om forbrukslån fra 10 000 til 250 000 kroner uten å stille sikkerhet til personlig eiendom.

Du kan søke om en kredittramme og bruke av pengene akkurat som det passer deg. Hvis du får en kredittramme på 200 000 kroner, kan du for eksempel bruke 100 000 kroner av dem umiddelbart, betale renter på dette beløpet, og så ha 100 000 kroner stående til en senere anledning uten renter.

Online24 tilbyr derfor en rimelig unik fleksibilitet blant låneaktørene på det norske markedet. Med en kredittreserve har du alltid penger for hånden i tilfelle det skulle bli nødvendig. Du kan handle raskt da pengene er lett tilgjengelige – de bare ligger der i påvente av at du trenger dem. Trenger du dem derimot ikke, betaler du altså ingen ting for dem. Husk derfor det stilles ekstra stor krav til økonomisk kontroll fra lånetakerens side, da det ikke utvises noen videre sjekk fra Online24 med henhold til hva pengene brukes til.

Slik finner du ut hvor mye du kan låne

Hvor mye du kan låne avgjøres til syvende og sist av din egen låneevne, eller mer nøyaktig banken og kredittselskapets vurdering av din låneevne. Din låneevne er hovedsakelig din evne til å betale ned lånet innenfor avtalte rammer. Dette avgjøres igjen av din personlige økonomi og livssituasjon, og om hvorvidt den er stabil og relativt innbringende.
Faktorer som utestående gjeld og inkassoer, samt andre lån, reduserer din låneevne og mulighet for å ta opp et nytt lån betydelig mindre. Er man student eller på en annen måte utenfor det etablerte arbeidslivet, er det meget lurt å ha spart opp egenkapital dersom man ønsker å ta opp lån.

Å ha en stabil jobbsituasjon er noe som styrker din låneevne betraktelig. Er man ansatt på deltids- eller engasjementsbasis blir dette sett på som en mindre sikker jobbsituasjon av banken og kredittselskapet, og dette vil svekke dine forutsetninger for å få det lånet som du ønsker deg. Yrkesgrupper som selvstendig næringsdrivende og frilansere har også dårligere forutsetninger for å få ta opp betydelige lån ettersom inntektsgrunnlaget varierer fra måned til måned og år til år da arbeidet som regel er oppdragsbasert. Yrkesgrupper innen sesong- og kvotebasert arbeid, som for eksempel fiskere, står også dårligere stilt da deres inntekter som regel variere i takt med uberegnelige forhold som vær, klima og fiskemigreringer.